Harinxmaland

De stad Sneek wordt aan de noordzijde uitgebreid met de woonwijk Harinxmaland. De in totaal 1.300 nieuwe woningen zullen gefaseerd worden gebouwd in de periode 2010-2013. Met ‘duurzaamheid’ als één van haar beleidsspeerpunten is het de ambitie van de gemeente Sneek om dit thema als integraal onderdeel op te nemen in het bouwproject. Onder de noemer ‘Nieuwe Sanitatie’ worden op het gebied van afvalwaterbehandeling dan ook nieuwe wegen ingeslagen. Dankzij scheiding van afvalwater aan de bron wordt niet alleen de bestaande rioolwaterzuivering ontlast, maar ontstaat tevens de mogelijkheid om innovatieve behandeltechnieken voor afvalwater toe te passen. Daarbij wordt gestreefd naar maximaal hergebruik en terugwinning van nuttige componenten als water en nutriënten.

Activiteiten DeSaH:

  • Haalbaarheidsstudie

Over DeSaH
Kies uw bedrijfstak