Algenbiomassateelt

Het algenteeltproject heeft de ambitie om een energiebesparend concept voor afvalwaterzuivering te ontwikkelen, waarbij nutriënten uit afvalwater ge-upcycled worden door algenbiomassaproductie. In vergelijking met conventionele zuivering wordt er energie bespaard omdat er geen beluchting is vereist. Daarentegen vindt er energieproductie plaats doordat er biogas wordt geproduceerd. Bij verbranding van dit biogas komt de energie vrij. Het afgas dat daarbij ontstaat, kan weer worden gebruikt om de teelt van algen te verbeteren. De algenbiomassa die uiteindelijk wordt geproduceerd kan voor verschillende doeleinden worden ingezet, bijvoorbeeld als energiebron, voor de productie van humane voedingsmiddelen of diervoeders, of als grondstof voor bioplastics.

DeSaH verzorgt binnen dit project de ondersteuning bij het schrijven van het subsidievoorstel, de directievoering, het procesontwerp, de detailontwerpen voor het inzamelingssysteem en de zuiveringsinstallatie, het beheer en onderhoud van de zuiveringsinstallatie en de evaluatie van het gehele systeem.

Projectpartners:

  • Hubert Stavoren B.V.
  • IngrePro
  • Wageningen Universiteit
  • Wetsus
Activiteiten DeSaH

 

Project foto's