Wetsus Rabobank Business Challenge visits DeSaH

27 mei 2011: the Wetsus Rabobank Business Challenge is a 5 day intensive experience, during which candidates will meet with successful technology  entrepreneurs, financiers and like minded business people who will share their experiences in setting up businesses and will give feedback on their business ideas. Daily lectures, workshops and dinners with jury members and field experts will constitute a fundamental moment for candidates to develop their business plans and to strengthen their network. 

Field visits were also included to grasp the practical feeling of launching a business towards success. At thusrday they visited DesaH BV and got a presentation by Brendo Meulman followed by a tour to the project Noorderhoek, see picture here

STOWA afvalwaterketensymposium

24 mei 2011: Tijdens het jaarlijkse afvalwaterketensymposium van de STOWA werd bij twee thema's stilgestaan: 'Anaerobe toekomst?' en ‘Winst door afvalwaterketensamenwerking’.

Bij het thema 'Anaerobe toekomst' werd dieper ingegaan op de mogelijkheden om afvalwater te zuiveren onder zuurstofloze omstandigheden. Omdat het beluchten van afvalwater een grote kostenpost is, zou dit vanuit het oogpunt van doelmatigheid veel perspectief kunnen bieden. Binnen dit thema werden veelvuldig de projecten van DeSaH genoemd als voorbeeld van effectief toepassen van anaerobe technologie. 

Na de lunch werd gefocust op de vraag hoe afvalwaterketenartijen door samenwerking kosten kunnen besparen. Het terugwinnen van warmte uit afvalwater, biedt daarbij veel perspectief. Ook hiervoor geldt dat binnen projecten van DeSaH reeds gewerkt wordt aan deze innovatieve en duurzame oplossingen. Zo wordt binnen project Noorderhoek de warmte uit het rioolwater van 230 woningen gehaald en middels een warmtepomp weer afgestaan aan de woningen.

Zie onze facebookpagina voor actuele foto's van de aanleg van project Noorderhoek.

Project Noorderhoek heeft eigen website

20 mei 2011: Het samenwerkingsverband "Waterschoon" bestaande uit DeSaH BV, Wetterskip Fryslan, Gemeente Sudwestfryslan en woningstichting De Wieren heeft een eigen website gelanceerd. Op de website zijn de laatste ontwikkelingen te vinden van het project Noorderhoek dat op dit moment gerealiseerd wordt door Waterschoon.

Op de website komt een 3d-animatie waarop alle onderdelen van het sanitatiesysteem, voorzien van uitleg, te zien zijn. Daarnaast worden de laatste updates gepresenteerd op de website en is het mogelijk bezichtingen aan het project te reserveren.

De website is gekoppeld aan de Youtubepagina,  Facebookpagina en het Twitter account van DeSaH BV waar naast project Noorderhoek nog veel meer interessante zaken te zien en te lezen zijn. 

Volg deze link om naar de website van Waterschoon te gaan. 

DeSaH ontvangt veel bezoek

17 mei 2011: Afgelopen week was het een komen en gaan van bezoekers bij de demonstratieprojecten van DeSaH. Zo was er woensdag een rondleiding aan buitenlandse journalisten, donderdag een groep van de UTAZ afdeling Noord, vrijdag een delegatie uit Hongarije en de week werd zaterdag afgesloten met een bezoek van bewoners uit de Kersentuin. Zie foto's op onze twitter en facebookpagina.

Artikelen toegevoegd aan downloadpagina

8 mei 2011: Op de downloadpagina zijn nieuwe artikelen geplaatst. Onder andere betreffende Villa Flora, een zeer duurzaam kantoorgebouw dat gebouwd wordt in Venlo. De artikelen kunt u hier teruglezen. 

Tevens is de snelheid waarmee de downloadpagina wordt weergegeven sterk verbeterd.

Foto's Villa Flora (Floriade 2012) geactualiseerd

6 mei 2011: Nieuwe foto's toegevoegd aan de projectenpagina "Floriade 2012" betreffende de bouw van Villa Flora te Venlo. De bouw vordert gestaag en zal eind September 2011 worden opgeleverd. Villa Flora wordt voorzien van vacuümtoiletten en een keukenvermaler voor de inzameling van respectievelijk toiletwater en organisch afval uit de centrale keuken. Daarnaast wordt er een vergistinginstallatie geplaatst voor de verwerking van het toiletwater en organisch afval met als resultaat de productie van biogas. Op de website van VillaFlora treft u verder 360 graden panorama foto's aan betreffende de bouw.    

Meer informatie over dit project en de rol van DeSaH leest u hier

Fosfaatschaarste vraagt om hergebruik

28 april 2011: Het is ongelijk verdeeld. Terwijl de Nederlandse bodem verzadigd raakt met nutriënten, stevent de wereld af op een fosfaattekort. De fosfaatschaarste wordt onderbelicht, stellen experts. Ze waarschuwen voor een crisis en hameren op hergebruik. Fosfaatterugwinning biedt perspectief. DeSaH werkt in verschillende projecten aan het terugwinnen van fosfaat uit huishoudelijke reststromen in de vorm van de kunstmestvervanger struviet (zie link1, link2 en link3) en aan gedroogde algenkoek dat rijk is aan fosfaat en stikstof (link 4).

Foto's toegevoegd aan DeSaH Facebookpagina

22 april 2011: Op de Facebookpagina van DeSaH zijn naast de foto's betreffende de plaatsing van het GrondstoffenManagmentSysteem te Noorderhoek nu ook foto's toegevoegd van het project dat DeSaH sinds enkele jaren uitvoert in de wijk Lemmerweg Oost te Sneek.

Zie deze link.

GrondstoffenManagementSysteem Noorderhoek geplaatst

19 april 2011: Na circa 3 jaar van voorbereidingen wordt nu het door DeSaH ontwikkelde GrondstoffenManagementsSysteem (GMS, zie verdere uitleg hier) voor project Noorderhoek geplaatst. In dit GMS wordt het separaat ingezamelde grijs- en zwartwater behandeld tot een kwaliteit dat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Uit de installatie komen enkel herbruikbare stoffen als: biogas, kunstmestvervanger, warmte en schoon water. De installatie is de grootste in zijn soort in Europa.

Meer informatie over dit unieke project leest u hier

Russen bezoeken project DeSaH BV

18 april 2011: Een bezoek aan Wetsus in Leeuwarden en verschillende demonstratieprojecten in Groningen en Friesland, waronder een project van DeSaH BV te Sneek heeft een Russische delegatie van beleidsmakers en specialisten een beeld gegeven van de ontwikkeling van de Nederlandse watertechnologie.

Meer informatie over dit bezoek leest u hier en hier

Artikelen toegevoegd aan downloadpagina

18 april 2011: Zowel project Noorderhoek als de realisatie van de demosite bij het Antonius ziekenhuis te Sneek heeft onlangs veelvuldig media-aandacht gekregen. Op de downloadpagina kunt u de artikelen teruglezen, zie deze link.

Media-aandacht project Antonius ziekenhuis

14 april 2011: De realisatie van de demosite bij het Antonius ziekenhuis te Sneek krijgt veel media-aandacht. Zo staat er vandaag een artikel betreffende dit project op WaterForum Online, zie deze link. Recent zijn er op vele internetsites artikelen verschenen over de demosite bij het Antonius Ziekenhuis zie o.a. rioolgids, grootsneek (art. 1 en art. 2), sudwestfryslan en het sneekernieuwsblad.

DeSaH is als één van de partners nauw bij dit project betrokken. 

Meer informatie over dit project leest u hier

Inzamelingssysteem Noorderhoek opgeleverd

12 april 2011: Na ongeveer vier weken van montagewerkzaamheden is nu het inzamelingssyteem voor grijs- en zwartwater van de DeSaH-installatie voor project Noorderhoek opgeleverd. Het betreft het vacuümsysteem voor de inzameling van zwartwater (dat in dit project bestaat uit toiletwater en vermalen keukenafval) en de grijswaterput. Vanuit beide systemen zal het afvalwater gepompt worden naar het zuiveringssysteem dat eveneens in de woonwijk wordt geplaatst.

Meer informatie over dit project leest u hier

NIOO genomineerd!

07 maart 2011: Goed nieuws afgelopen weekend het nieuwe gebouw van het NIOO in Wageningen is een van de vier genomineerden in de verkiezing Duurzaamste Bedrijfsgebouw 2011!

Meer informatie betreffende de nominatie via deze link.

DeSaH feliciteert het NIOO met de nominatie en wacht met spanning de 20e maart af; niettemin is deze nominatie al een groot compliment!

Meer informatie over dit project leest u hier

Opdracht voorontwerp zuiveringsinstallatie pretpark

20 november 2010: In opdracht van het management van een nieuw te bouwen pretpark , gesitueerd in Oost-Europa, maakt DeSaH een voorontwerp voor de toepassing van decentrale afvalwaterzuivering. De totale afvalwaterstroom zal worden gebaseerd op een bezoekersaantal van 15.000 personen per dag en op de afvoer van maximaal 200 kilo keukenafval per dag. Een drietal scenario’s zal worden uitgewerkt, inclusief een planning gebaseerd op de geplande opening van dit nieuwe pretpark in maart 2012.

Meer informatie over dit project leest u hier

Plaatsen vacuümsysteem project Noorderhoek

25 augustus 2010: Na circa 3 jaar van voorbereidingen worden nu de eerste componenten van de DeSaH-installatie voor project Noorderhoek geplaatst. Het betreft het vacuümsysteem voor de inzameling van zwartwater (dat in dit project bestaat uit toiletwater en vermalen keukenafval) en de grijswaterput. Vanuit beide systemen zal het afvalwater gepompt worden naar het zuiveringssysteem dat eveneens in de woonwijk wordt geplaatst.

Meer informatie over dit project leest u hier

Zuiveringsinstallatie Oekraïne opgestart

18 augustus 2010: Na 6 weken van montagewerkzaamheden is het moment aangebroken dat de DeSaH-installatie in Simferopol (Oekraïne) kan worden opgestart. De installatie, gebouwd voor een internaat voor topsporters met momenteel 188 pupillen, zorgt voor een zeer effectieve verwijdering van schadelijke stoffen uit het afvalwater. Tevens wordt een forse drinkwaterbesparing gerealiseerd en kan het overgrote deel van het behandelde afvalwater worden ingezet voor irrigatiedoeleinden. Bovendien wordt er in het proces zowel energie als kunstmest geproduceerd. Vanuit zowel duurzaamheids- als financieel oogpunt een bijzonder interessant project.

Meer informatie over dit project leest u hier

Over DeSaH
Kies uw bedrijfstak