Noodzakelijk alternatieven in de waterketen

Een mens produceert per dag maar liefst 140 liter afvalwater. De kosten die direct en indirect gepaard gaan met de zuivering van dit afvalwater zijn aanzienlijk, onder meer door de hoge transportkosten. Bovendien moeten veel conventionele afvalwaterzuiveringsinstallaties op korte termijn uitgebreid worden om de benodigde capaciteit te kunnen bieden voor nieuwe, grote woonwijken. Deze hoge kosten, als ook de strikte wet- en regelgeving voor waterzuivering, maken het zoeken naar kostenreducerende en milieuvriendelijke oplossingen prioriteit bij (semi-) overheden, woningbouwverenigingen en bedrijfsleven.

Innovatieve oplossing

In de traditionele afvalwaterzuivering komen zowel het licht als het sterk verontreinigde afvalwater samen in het riool. In het concept van DeSaH, dat staat voor Decentrale Sanitatie en Hergebruik, blijven deze twee stromen gescheiden. Het lichtverontreinigde water uit bad, douche en wasmachine (het zogenaamde ‘grijs water’) wordt hierdoor niet extra verontreinigd door sterk verontreinigd toiletwater (‘zwart water’) en is derhalve eenvoudig te zuiveren. Het zwart water kan met behulp van nieuwe technieken gezuiverd worden, waarbij door vergisting biogas wordt geproduceerd en waardevolle nutriënten voor meer dan 95% worden verwijderd op een energetisch zeer efficiënte wijze. Binnen het DeSaH-concept wordt er netto energie geproduceerd, in tegenstelling tot de conventionele manier van afvalwaterbehandeling waar veel energie voor benodigd is. Dat betekent een directe kostenreductie. Een bijkomend voordeel is dat de productie van zuiveringsslib met circa 80% afneemt. De verwerking van dit slib is bij conventionele afvalwaterbehandeling eveneens een grote kostenpost.

Sustainable Sanitation

Duurzaam concept

DeSaH beschikt over specialistische kennis en ruime ervaring op het gebied van transport en behandeling van riool- en afvalwater. Het zijn deze inzichten die hebben geleid tot een volledig nieuw concept voor de inzameling en behandeling van huishoudelijk afvalwater. Niet alleen levert het energiezuinige DeSaH-concept directe kostenbesparing op, het systeem is door het hergebruik van grondstoffen ook veel duurzamer dan de conventionele systemen. Verder zorgt de lokale behandeling van het afvalwater ervoor dat het aanleggen van benodigde infrastructuur (riolering) wordt geminimaliseerd.

Hergebruik

Hergebruik staat in het DeSaH-concept centraal. Het gezuiverde grijs water kan (in combinatie met regenwater) worden hergebruikt voor allerlei toepassingen. Denk hierbij aan water voor de (vaat)wasmachine, spoelwater voor het toilet, water om de tuin te sproeien en om de auto te wassen. Dit maakt een waterbesparing mogelijk van maar liefst 50%. Bovendien zorgt het DeSaH-concept voor hergebruik van de nutriënten uit het afvalwater. Deze kunnen bijvoorbeeld in de vorm van kunstmest weer gebruikt worden in land- en tuinbouw.

Slimme energie

De decentrale waterzuivering van DeSaH laat zich ideaal combineren met decentrale energieopwekking. Het biogas dat bij vergisting uit het zwart water vrijkomt, kan in een CV-ketel of middels warmte-krachtkoppeling worden gebruikt om heet water en/of stroom te maken. Het hete water kan gebruikt worden voor verwarming en/of als tapwater.

Vele toepassingsmogelijkheden

Het DeSaH-concept kan op uiteenlopende plaatsen worden toegepast. In woonwijken, maar ook in kantoorgebouwen, scholen en ziekenhuizen. Voor elke locatie biedt DeSaH een passende oplossing.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd geraakt in de mogelijkheden die DeSaH biedt? Neem dan contact met ons op. Wij geven u graag een rondleiding bij een van onze projecten.

Over DeSaH
Kies uw bedrijfstak