Waterschappen

Afvalwater - daarover hoeven wij u niets te vertellen. Maar schoon water lijkt voor velen misschien vanzelfsprekender dan het is. U wordt in toenemende mate voor uitdagingen gesteld, ingegeven door bijvoorbeeld stringentere milieuwetgeving en demografische ontwikkelingen. Vanzelfsprekend volgt u de discussies over duurzaamheid. Met onze expertise op het gebied van decentrale afvalwaterverwerking kunnen wij u behulpzaam zijn bij het oplossen van dringende vraagstukken op het gebied van capaciteit(tekort) of duurzame technologie. Wij werken altijd vanuit een integrale visie samen met onze partners in een project. Alleen zo bereiken we voor elke situatie het beste resultaat.

Over DeSaH
Kies uw bedrijfstak