Overheid

Als gemeente bent u belast met het verzamelen en transporteren van het afvalwater met behulp van het rioolstelsel. Een goed functionerend systeem is voor u van groot belang, want alleen zo voorkomt u ongewenste situaties die gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid van mens en dier. Daarnaast staat de zorg voor het milieu hoog in uw vaandel. Al met al niet altijd een eenvoudige opgave, want overbelasting van het rioolstelsel bij bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe, grote woonwijk kan reële knelpunten opleveren. Uitbreiding van capaciteit is dikwijls geen optie, omdat de ruimte ontbreekt of omdat de hoge grondprijs het een zeer kostbare investering maakt. Hetzelfde geldt voor rioolvernieuwingsprojecten, die financieel en organisatorisch de nodige hoofdbrekens met zich mee kunnen brengen.

Waarschijnlijk vindt u het dan ook interessant om u eens te oriënteren op systemen voor decentrale afvalwaterzuivering. In veel gevallen blijken het ideale, innovatieve oplossingen die ook op duurzaamheidsgebied bijzonder goed scoren. Ook voor úw situatie is er een passende oplossing. Wij vertellen er graag meer over. 

 

Over DeSaH
Kies uw bedrijfstak